Hangi Diyet?, Hangi diyet zayıflatır? Popüler Diyetler, Artıları, Eksileri, Sağlık Videoları

Popüler dİyetler, artıları ve eksileri nelerdir. Bunları derledim. Onu yeme, bunu yeme dersem beni terlikle kovalarsınız. İdeal diyet tabi ki zor. Diyetleri …

Aspirin, Yararlı mı? Zararlı mı? Sağlık Videoları, Serdar Akgün, Sağlık Haberleri

Aspirin en ucuz ve en yararlı ilaçlar listesinde bir numara da. Penisilinin hakkkını da yemeyelim lütfen. Aspirin kalp krizi ve inme riskini düşürmesinin yanında …

Odasından Çıkmayanlar, Depresyon Gençliği, Sağlık Videoları Serdar Akgün

Depresyon bastırdığında, bazen kendinizi kötü hissedersiniz. Yataktan çıkmak bile zor gelir. Bırakın evden çıkmayı odadan bile çıkmazsınız. Arkadaşlarınızı …