Piles, laser therapy for piles, hemorrhoids

बवासीर, piles, hemorrhoids, open hemorrhoidectomy, laser therapy.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir