Abdominal Pain and Hemorrhoids with Dr. Robert Shaffer

Dr. Goodman interviews Dr. Robert Shaffer on colonoscopies, endoscopies, abdominal pain, and hemorrhoids.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir