ചെമ്മീൻ കറി

ചെമ്മീൻ,മുളകുപൊടി, മല്ലിപൊടി, മഞ്ഞൾപൊടി, പെരുംജീരകം, പട്ട, ഏലക്ക, കരയമ്പൂ, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir