இரத்த மூலம்,உள்மூலம் நிரந்தர தீர்வு பெற இதை மட்டும் செய்ங்க.Bleeding hemorrhoids || Bleeding piles

Like,Share & Subscribe https://www.youtube.com/channel/UCkYnpT4YTF2qVnx7VrrDUUw.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir